Czynsze

Opłaty w formie przelewu elektronicznego, można dokonywać za pośrednictwem internetowej strony banku. W tytule prosimy o podanie numeru ewidencyjnego lokalu, danych osoby dokonującej wpłaty oraz podanie okresu za który dokonuje się opłaty i z jakiego tytułu.

Dane do wpłat

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa
Os. Zamkowe 15, 63-500 Ostrzeszów
PKO BANK POLSKI S.A.
NR RACHUNKU: 22 1020 2241 0000 2102 0001 8853