Dnia 18 października 1958 roku został sporządzony protokół założycielski Zgromadzenia Członków w Ostrzeszowie zawierający również powołanie Zarządu i Rady Nadzorczej.

Był to początek powołania Ostrzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrzeszowie, która po zmianie nazwy 27 lipca 1972 roku otrzymała nazwę :

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWA W OSTRZESZOWIE

Dnia 18 października 2008 roku Spółdzielnia obchodziła 50 lat istnienia.

Zapraszamy
do kontaktu

Pół wieku działalności to długi okres czasu na przestrzeni której powstały osiedla liczące łącznie 1121 lokali mieszkalnych w 30 budynkach w których zamieszkuje 3000 osób:

os. Zamkowe liczące 15 budynków
nr adm. 1, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27

ul. Kwiatowa liczące 9 budynków
nr adm. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

os. Piastów liczące 4 budynki
nr adm. 3, 4, 6, 7

ul. Grunwaldzka – 1 budynek
nr adm. 2

ul. Grabowska nr 6 w Mikstacie – 1 budynek

Na majątku Spółdzielni znajduje się również pawilon
usługowo-handlowy os. Zamkowe 15 - w którym
między innymi znajduje się siedziba Spółdzielni.