Spółdzielnią kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Zarząd w następującym składzie:

Machaj Sławomir

Prezes zarządu
prezessmlw@gmail.com

Lewandowska Beata

Członek Zarządu - Główna Księgowa
beata.lewandowska1966@onet.eu

Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Kompetencje Zarządu zostały określone w § 52-59 Statutu.
Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.